ستارخان خسرو شمالی خیابان سازمان آب پلاک ۹۷

تلفن:

02144268307

02144272047

09123778591

شعبه1 :جنت آباد جنوبی،لاله 44380517 44380622

تماس

ظرفچی خدمات سراسری با ناوگان حمل اختصاصی ارايه می کند.

انبار : خیابان آزادی میدان تیموری به سمت شیخ فضل الله نوری خیابان درویش وند جنب کارواش پردیسان پلاک ۲۹

تلفن:

02166021686

09372073631

شعبه ۲: پونک

02144483849

09122033631

تماس

ما از صحبت کردن با شما خوشحال می شویم.

برای ارسال ایمیل میتوانید از اینجا اقدام کنید.